PROJEKT PÅ VELLINGE VÄSTER

Här har den befintliga och angränsande uthusbyggnaden kompletterats med våtrum, entré, sommarrum mm. Byggnadsstilen känns direkt ursprunglig. Med rätt inställning kan man göra mycket av ett fritidshus.

 

logga

pris davidhall
fridhem david2
bjarred torre
trapp inner
timmer